BİZİM DÜNYAMIZ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Turizm sektörü çerçevesinde işletme içerisinde ve dışarısında tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların doğru kullanılması ve atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması yolu ile hava, su ve gürültü kirliliğini ve bunların insan sağlığına olan olumsuz etkilerini önlemek, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sağlık çevre ve doğal hayatın sürekliliğinin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak Amara World Hotels’in çevre yönetim felsefesini oluşturmaktadır.

Click here to view our certificates