KALİTE STANDARTLARI

MİSYONUMUZ

Çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde ve yönetim anlayışımızda insani değerleri ön planda tutarak, konuklarımızı sınırsız ve beklentilerinin üzerinde bir hizmet anlayışı ile ağırlamak, üst segment tesislerin sahip olduğu hizmet çizgisinin de ötesine geçerek, ülkemizin sektördeki örneği olmaktır.

VİZYONUMUZ

Tüm çalışanlarımızın katkısı ile konuklarımıza beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak dünyadaki rakiplerimizle aramızdaki farkı gösteren, sektörün en çok tercih edilen turistik oteli olmaktır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Kalite sistemimiz çerçevesinde, yönetim anlayışımızda sürekli iyileştirme ve yenilikçiliği benimsemek, konuklarımıza, ‘’bir önceki günden daha iyisini yapabilme’’ mantalitesi ile hizmet vermek, çalışanlarımıza sunduğumuz iş ve yaşam koşulları ile ‘’özel’’ olduklarını hissettirmek, ülkemize tekrar gelen turist sayısının artmasını sağlayarak tüm turizm sektörüne faydalı olmak, doğaya ve doğal hayat olan duyarlılığımızla, çevremizi korumaya yönelik tüm çalışmalarda bölgemizin öncüsü olmak, kanunlara, yasal uygulamalara gösterdiğimiz saygı ve ülke ekonomisine sağladığımız katkı ile Türk Turizm Sektörü’nün örnek otel işletmesi olmak kalite politikamızı oluşturmaktadır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Amara World Hotels olarak, misafirlerimize kaliteli hammaddelerden üretilmiş,
Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun, güvenli gıdalar sunmak için,
Üretim standartlarımızı sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarımızın eğitimi ve katılımı ile
Hammaddeden son ürüne kadar her aşamada gıda güvenliğini amaçlayan faaliyetlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Amara World Hotels’de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için
ülkemizde yürürlükte olan iş güvenliği ve sağlığı mevzuatlarına uymak,
İş sağlığı ve güvenliği bilincinin aşılanması amacıyla çalışanlarımıza eğitim vermek,
çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve aksayan yönleri tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler almak,
İş sağlığı ve güvenliğine duyarlılığımızı tüm çalışanlarımız ve çevremizle paylaşmaktır.

ISO 10002 MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

‘‘Amara World Hotels”, misafirlerinin konakladıkları sürece mutlu bir tatil geçirmelerini ve güzel anılarla ayrılmalarını sağlayabilmek için;
Misafirlerinden gelen her türlü şikâyeti gizlilik ilkesine bağlı kalarak yürürlükteki yasalar ve misafirleri ile yapılmış sözleşmeler çerçevesinde şeffaf ve objektif bir yaklaşım ile hiç bir ayırım gözetmeksizin ele alacağını, her şikâyeti makul bir süre içerisinde inceleyerek sonuçları hakkında şikayet sahiplerini ve ilgili tarafları bilgilendireceğini, bu çalışmaları yaparken şikayetin değerlendirilmesine dair hiç bir ücret talep etmeyeceğini ve uygulamakta olduğu müşteri memnuniyeti sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.’’

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

TC mevzuatı ile belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri benimseyerek; sürdürülebilir turizm geleceği, ekonomik kalkınma, hiçbir ayrımcılığın yapılmadan çalışanlara eşit hakların tanındığı, ifade özgürlüğünün olduğu, saygı ve takdir gördüğü Amara Word Hotels’ de uygulanan sosyal sorumluluklarımız;

Yaptığımız tüm ürün ve hizmet alımlarında ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına öncelikli olarak yerli firmalar ile çalışmak,

Bölgemizde gerçekleşen sosyal etkinliklere sponsorluk yapmak ve konaklayan misafirlerimize bölgemizdeki etkinlikler (eğlence yerleri, restaurantlar, tarihi yerler, alışveriş merkezleri vb.) hakkında bilgi vermek.

Kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımda bulunarak gerekli organizasyonların düzenlenmesini sağlamak,

İşe alınan personele görevine başlamadan önce işletme kalite politikalarımız, yapacağı işin tanımını yazılı olarak bildirmek ve yasal sözleşme imzalatmak

Tüm personele yasaların belirlemiş olduğu hakların verilmesini sağlamak,

Tüm personele rahat ve sorunsuz çalışma ortamı ve düzgün koşullar sağlamak (lojman hakkı, ücretsiz servis, ödül sistemi vs.)

Personelin süreklilikle görüş ve önerilerini alarak, değerlendirmek,

Hizmet kalitesini arttırmak ve personeli bilinçlendirmek için eğitim vermek,

Yerel iletişimin sürekliliğini sağlamak,